logo


Η αγροτική ανάπτυξη θεωρείται ως ο «δεύτερος πυλώνας» της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και ενισχύει τον «πρώτο πυλώνα» που αφορά την εισοδηματική στήριξη και τα μέτρα για την αγορά, αυξάνοντας την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Η ΚΑΠ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω τριών μακροπρόθεσμων στόχων:

• προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και δασοκομίας·

• διασφάλιση, αφενός, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και, αφετέρου, της δράσης για το κλίμα·

• επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων απασχόλησης.

Μέχρι το 2023 η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμοζόταν μέσα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το 2023 η εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται πλέον στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Πολιτικής (ΕΓΤΑΑ) φτάνει τα €118,8 εκ. που μαζί με την εθνική συμμετοχή ποσού €79,2 ανέρχονται σε ένα συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης €198 εκ.

Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόνοιες των Παρεμβάσεων της Αγροτικής Ανάπτυξης. • A.A. 1 "Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης"
 • Α.Α. 2 "Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα
 • Α.Α. 3 "Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
 • A.A. 4.1 "Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"
 • Α.Α. 4.1.2 "Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ζώων"
 • Α.Α. 4.1.3 "Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων"
 • Α.Α. 4.2 "Επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων"
 • Α.Α. 4.3.1 "Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού"
 • Α.Α. 4.3.2 "Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών"
 • Α.Α 4.3.3 "Εργα για διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση και βελτίωση της αποκατάστασης των δασικών οικοτόπων"
 • Α.Α. 4.3.4 "Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων"
 • Α.Α. 4.4 "Έργα υπόδομών στις αγροτικές περιοχές και ανάπλαση χωριών"
 • Α.Α. 4.5.1 "Υποδομές για αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού και μείωση απωλειών απο αρδευτικά δίκτυα"
 • A.A. 4.5.2 "Υποδομές για προώθηση κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα"
 • Α.Α. 4.5.3 "Υποδομές για χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη"
 • Α.Α. 5 "Εγκατάσταση νέων γεωργών"
 • Α.Α 6.1 "Leader"
 • A.A. 6.2 "Συνεργασία"
 • Α.Α. 6.3 "Προώθηση και στήριξη συστημάτων ποιότητας"
 • Α.Α. 6.4 "Βραχείες Αλυσίδες"
 • Α.Α. 7.1 "Εκπαιδεύσεις"
 • Α.Α. 7.2 "Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε καινοτόμα έργα στο εξωτερικό"
 • Τεχνική Υποστήριξη