logo


Η ετοιμασία και η υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 βασίζονται σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει τύχει διαπραγμάτευσης με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπούνται τα Κράτη Μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη, το κοινό κανονιστικό πλαίσιο, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί, τα Κράτη Μέλη διαμορφώνουν τις πολιτικές τους μέσω του καταρτισμού των Στρατηγικών Σχεδίων τους.
Σημειώνεται ότι οι Κανονισμοί χωρίζονται σε 3 κατηγορίες (βασικοί, κατ'εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί).

Πιο κάτω παρατίθενται οι σχετικοί Κανονισμοί που διέπουν την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2023-2027.


SPR2021/2115 "Βασικός Κανονισμός για την εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ"
HRZ 2021/2116 "Κανονισμός σχετικά με την χρηματοδότηση, τη διαχείρηση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ"
CMO 1308/2013 "Κανονισμός για την θέσμιση της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων"
CPR 2021/1060 "Κανονισμός για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία"
IA 2021/2289 "Εφαρμοστικός Κανονισμός για την παρουσίαση του περιεχομένου των ΣΣ και το SFC"
IACS 2022/1172 "Εφαρμοστικός Κανονισμός για τη συμπλήρωση του ΕΕ 2021/2116 σχετικά με το ΟΣΔΕ (διοικητικές κυρώσεις)"
IACS 2022/1173 "Εφαρμοστικός Κανονισμός του ΕΕ 2021/2116 για ΟΣΔΕ (έλεγχοι και ποινές)"
IA 2022/128 "Εφαρμοστικός Κανονισμός σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς"
ΙΑ 2022/129 "Εφαρμοστικός Κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής"
ΙΑ 2022/1475 "Εφαρμοστικός Κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των ΣΣ και την παροχή πληροφοριών για παρακολούθηση και αξιολόγηση"
DA 2022/126 "Κατεξουσιοδότηση κανονισμός για τον ΕΕ 2021/2115 σχετικά με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρεμβάσεων"
DA 2022/127 "Κατέξουσιοδότηση κανονισμός για τον ΕΕ 2021/2116 σχετικά με τους κανονές για τους οργανισμούς πληρωμών"
ΙΑ 2023/130 "Παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων"