logo


Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, αποτελεί θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός αριθ. 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής – Άρθρο 123). Tο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Διαχειριστική Αρχή, όπως αναφέρεται στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Ο ορισμός της Διαχειριστικής Αρχής έχει επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 2023 με την Απόφαση του, με αρ. 94.359.

Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου με αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι:

α) υπάρχει ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 130,

β) οι γεωργοί, άλλοι δικαιούχοι και άλλοι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων:
ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και διατηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με μια πράξη, όποτε συντρέχει λόγος,
έχουν επίγνωση των απαιτήσεων που αφορούν την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των εκροών και των αποτελεσμάτων,

γ) οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι εφοδιάζονται, μέσω ηλεκτρονικών μέσων κατά περίπτωση, με σαφείς και ακριβείς πληροφορίες περί των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και των ελάχιστων προτύπων ΚΓΠΚ καθώς και περί των προδιαγραφών σχετικά με την κοινωνική τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης,

δ) η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 139 συνάδει με το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης και υποβάλλεται στην Επιτροπή,
ε) έχει εκπονηθεί το σχέδιο αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 140 παράγραφος 4 και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις διασφαλίζοντας ότι οι αξιολογήσεις αυτές συνάδουν με το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή,

στ) η επιτροπή παρακολούθησης λαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές του,

ζ) συντάσσεται η ετήσια έκθεση επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών πινάκων παρακολούθησης, και, αφού πρώτα υποβληθεί στην επιτροπή παρακολούθησης προς γνωμοδότηση, υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116,

η) πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες επακολούθησης των παρατηρήσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,

θ) ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και τυχόν ελέγχους που διενεργούνται αναφορικά με τις παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, προτού εγκριθούν οι ενισχύσεις,

ι) οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, πλην των παρεμβάσεων που συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, αναγνωρίζουν τη χρηματοδοτική στήριξη που λαμβάνουν, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης.

ια) δίδεται δημοσιότητα στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, μεταξύ άλλων μέσω του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, ενημερώνοντας:

    i) τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και με τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση από το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και
    ii) τους γεωργούς, άλλους δικαιούχους και το ευρύ κοινό σχετικά με την ενωσιακή στήριξη για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ

Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να αναθέτει καθήκοντα σε άλλους φορείς. Στην περίπτωση αυτή, η Διαχειριστική Αρχή που αναθέτει καθήκοντα διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων.