logo


Η Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης τηρεί πρακτικά, στα οποία καταγράφονται όλες οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης και αποστέλλονται προς ενημέρωση στα μέλη μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να υποβάλουν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής των πρακτικών γραπτές παρατηρήσεις, η αποδοχή των οποίων είναι στην ευχέρεια του Προέδρου της Επιτροπής.

Τα πρακτικά στην τελική τους μορφή περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής. Στη διάθεση της Επιτροπής τίθενται και οι παρατηρήσεις μελών της που δεν έχουν γίνει αποδεκτές.

Η τελική μορφή των πρακτικών δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.


Πρακτικά 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης (7/12/2022)