logo


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, επίσης, αποτελεί θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός αριθ. 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των Στρατηγικών Σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής – Άρθρο 124).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή. Η προβλεπόμενη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει ειδικότερα:

α) την πρόοδο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και της επίτευξης των οροσήμων και των αριθμητικών στόχων,
β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους,
γ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού,
δ) την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων,
ε) σχετικές πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του Στρατηγικού Σχεδίου και παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο ΚΑΠ (Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο)
στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής,
ζ) τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχει τη γνώμη της για:

i. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
ii. τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,
iii. το σχέδιο αξιολόγησης,
iv. κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ.