logo


Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 2/6/2023 στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη η 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Πέτρου Ξενοφώντος και έδωσαν την ευκαιρία για εμπεριστατωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Χαιρετίζοντας τις συνεδριάσεις, τις οποίες προήδρευε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Αντρέας Γρηγορίου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος ανέφερε πως η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική αφού συντρέχει παράλληλα η εφαρμογή τόσο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όσο και η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
«Και για τα δύο συγχρηματοδοτούμενα σχέδια υπάρχει σημαντική πρόοδος ενώ υπάρχουν, επίσης, σημαντικές θετικές εξελίξεις τις οποίες είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω. Πρόκειται για τις πρόσφατες προκηρύξεις των δύο σημαντικότερων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Καθεστώτος 4.1 για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και του Μέτρου 6.1 για παροχή ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών», είπε ο κ. Ξενοφώντος και τόνισε πως το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε την έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτητών παραχωρώντας χρηματοδότηση πέραν των €70 εκατ. για ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα σε μια τόσο κρίσιμη για τους γεωργούς μας περίοδο.
Επιπλέον, στο χαιρετισμό του ανέφερε πως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα κομβική αφού πλέον εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο εκταρικών και κεφαλικών επιδοτήσεων, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και πρόσθεσε πως η πρώτη προκήρυξη της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων χαρακτηρίστηκε και πάλι από ευρεία συμμετοχή του αγροτικού μας κόσμου.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν πέραν των 30.000 αιτήσεων, οι οποίες στην παρούσα φάση εξετάζονται από τον Οργανισμό Πληρωμών ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος μας για καταβολή των σχετικών πληρωμών που ξεπερνούν τα €60 εκατ. εντός του έτους», επεσήμανε.
Αμέσως μετά το χαιρετισμό παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση προόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους €28,612,266. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν ακόμα πως οι συνολικές πληρωμές από την έναρξη του ΠΑΑ μέχρι τις 31/12/2022 ανήλθαν σε €226,363,486.
Πορεία υλοποίησης πρώτου εξαμηνού 2023
Ο ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Μάριος Αδαμίδης, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Όπως ανέφερε ο κ. Αδαμίδης, σε γενικές γραμμές οι πλείστες από τις Παρεμβάσεις έχουν καλύψει τους στόχους που τέθηκαν, ωστόσο ξεκίνησε η μελέτη σειράς θεμάτων, τα οποία θα υποβληθούν μέσω της τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο και να επιτευχθούν περαιτέρω οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου.
Επεσήμανε πως θα γίνει αξιολόγηση της κατάστασης και θα μελετηθούν τα θέματα που χρήζουν ανασχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ανακοίνωσε, ακόμα, την έναρξη κύκλου επαφών με τους παραγωγούς για διαβούλευση σχετικά με τις εισηγήσεις που έχουν για τα διάφορα μέτρα.
Πρόσθετα ανέφερε για την έναρξη της εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ με απώτερο στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας, για τα μέτρα και παρεμβάσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν διάφορα θέματα, τα οποία όπως ανέφερε ο πρόεδρος, θα συζητηθούν, ενώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν την έντονή τους ανησυχία σε ότι αφορά το νέο υπό συζήτηση κανονιστικό πλαίσιο και τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων έγινε παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου κατά το 2022 που είχαν ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων αλλά και των έργων που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Καλοπαναγιώτη, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχέδιο αξιολόγησης ΣΣ ΚΑΠ 23-27.pdf

Ετήσια Έκθεση ΠΑΑ 2014-2020_2022.pptx

Πρόοδος Υλοποίησης ΠΑΑ (1ο εξάμηνο 2023).pptx

Πρόοδος Υλοποίησης ΣΣ (1ο εξάμηνο 2023).pptx

Δράσεις ΕΑΔ 2022.pptx

Έργα καλοπαναγιώτη.pptx